Điều Khoản Dịch Vụ

———o0o———

Xin vui lòng đọc kỹ phần này vì nó có các điều khoản dịch vụ và các điều kiện pháp lý mà Anh chị phải chấp thuận khi tiến hành mua sản phẩm trên trang Website hocnghenoithatoto.com của chúng tôi.

Người điều hành điều khoản dịch vụ:

  • Trang này được điều hành bởi Đại Tín Auto.
  • Chủ sở hữu: Đại Tín Auto.

Mục đích của trang Website:

      Mục đích của Website này là nhằm cung cấp cho Qúy Anh chị các thông tin về những sản phẩm, cửa hàng, những chiến dịch quảng bá sản phẩm mà chúng tôi đang bán. Bao gồm những thông số, thông tin chi tiết kỹ thuật của những sản phẩm liên quan. Đi kèm là giá, hình thức thanh toán, chính sách mua hàng để các Anh chị nắm rõ khi tiến hành mua hàng tại cửa hàng hoặc Website của chúng tôi.

Khả năng truy cập vào trang Website:

      Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Website này. Tuy nhiên vì những lý do kỹ thuật nằm ngoài sự kiểm soát. Chúng tôi sẽ không bảo đảm rằng Anh chị có thể truy cập được vào trang này bất cứ lúc nào. Trong một số trường hợp khách quan do đường truyền, lỗi cáp quang. Tất nhiên sự cố này ít khi xảy ra và nhanh chóng được xử lý.

Thông tin tại trang Website:

     Tất cả mọi thông tin trên trang này đều chính xác và đầy đủ.

Sản phẩm và dịch vụ sẵn có:

     Tất cả sản phẩm hay dịch vụ nào được tham khảo trên trang này đều được cung cấp và bán cũng có nghĩa là sản phẩm hay dịch vụ luôn có sẵn ở tất cả các tỉnh trên cả nước hoặc tên và thông tin về sản phẩm trong cửa hàng ở địa phương giống như những gì được nói trong Website.

Liên kết ngoài:

      Chúng tôi không cung cấp sự liên kết với những trang Website khác ngoài những kênh truyền thông nội bộ của chúng tôi. Những liên kết này được cung cấp nhằm mang đến sự thuận tiện cho Anh chị. Chúng tôi chứng thực và chịu trách nhiệm đối với nội dung trong những Website này, khả năng truy cập vào những Website này. Nhưng lưu ý chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự tổn thất và mất mát của Anh chị khi truy cập vào Website của chúng tôi và có sự gian lận từ các phần mềm gián điệp trên thiết bị của các Anh chị. Anh chị phải chịu tất cả những rủi ro khi quyết định truy cập vào những Website đó.

Từ chối bảo đảm và trách nhiệm đối với các điều khoản dịch vụ:

      Đối với phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi pháp luật, tất cả sự bảo đảm (biểu hiện hoặc ẩn ý) đối với trang này, nội dung và việc sử dụng của Anh chị sẽ bị loại trừ. Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi, luật pháp cho phép chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm với Anh chị trong việc sử dụng trang Website.

Sự sửa đổi những điều khoản:

      Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản này mà không cần thông báo với Qúy Anh chị mọi lúc. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực mỗi khi các điều khoản chỉnh sửa đã được đăng trên trang Website.

Luật áp dụng các điều khoản dịch vụ:

      Các Điều khoản này bị chi phối và sẽ được hiểu theo qui định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chịu sự xét xử của Tòa án Việt Nam.

Lời kết: 

Đội ngũ Đại Tín Auto xin chân thành cảm ơn Qúy Anh chị em và các bạn đã mua ủng hộ những sản phẩm đồ chơi, nội thất ô tô của chúng tôi.

Trân trọng!

Đại Tín Auto | Hiện thực hóa đam mê!

Điều Khoản Dịch Vụ

———o0o———

Xin vui lòng đọc kỹ phần này vì nó có các điều khoản dịch vụ và các điều kiện pháp lý mà Anh chị phải chấp thuận khi tiến hành mua sản phẩm trên trang Website hocnghenoithatoto.com của chúng tôi.

Người điều hành điều khoản dịch vụ:

  • Trang này được điều hành bởi Đại Tín Auto.
  • Chủ sở hữu: Đại Tín Auto.

Mục đích của trang Website:

      Mục đích của Website này là nhằm cung cấp cho Qúy Anh chị các thông tin về những sản phẩm, cửa hàng, những chiến dịch quảng bá sản phẩm mà chúng tôi đang bán. Bao gồm những thông số, thông tin chi tiết kỹ thuật của những sản phẩm liên quan. Đi kèm là giá, hình thức thanh toán, chính sách mua hàng để các Anh chị nắm rõ khi tiến hành mua hàng tại cửa hàng hoặc Website của chúng tôi.

Khả năng truy cập vào trang Website:

      Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Website này. Tuy nhiên vì những lý do kỹ thuật nằm ngoài sự kiểm soát. Chúng tôi sẽ không bảo đảm rằng Anh chị có thể truy cập được vào trang này bất cứ lúc nào. Trong một số trường hợp khách quan do đường truyền, lỗi cáp quang. Tất nhiên sự cố này ít khi xảy ra và nhanh chóng được xử lý.

Thông tin tại trang Website:

     Tất cả mọi thông tin trên trang này đều chính xác và đầy đủ.

Sản phẩm và dịch vụ sẵn có:

     Tất cả sản phẩm hay dịch vụ nào được tham khảo trên trang này đều được cung cấp và bán cũng có nghĩa là sản phẩm hay dịch vụ luôn có sẵn ở tất cả các tỉnh trên cả nước hoặc tên và thông tin về sản phẩm trong cửa hàng ở địa phương giống như những gì được nói trong Website.

Liên kết ngoài:

      Chúng tôi không cung cấp sự liên kết với những trang Website khác ngoài những kênh truyền thông nội bộ của chúng tôi. Những liên kết này được cung cấp nhằm mang đến sự thuận tiện cho Anh chị. Chúng tôi chứng thực và chịu trách nhiệm đối với nội dung trong những Website này, khả năng truy cập vào những Website này. Nhưng lưu ý chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự tổn thất và mất mát của Anh chị khi truy cập vào Website của chúng tôi và có sự gian lận từ các phần mềm gián điệp trên thiết bị của các Anh chị. Anh chị phải chịu tất cả những rủi ro khi quyết định truy cập vào những Website đó.

Từ chối bảo đảm và trách nhiệm đối với các điều khoản dịch vụ:

      Đối với phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi pháp luật, tất cả sự bảo đảm (biểu hiện hoặc ẩn ý) đối với trang này, nội dung và việc sử dụng của Anh chị sẽ bị loại trừ. Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi, luật pháp cho phép chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm với Anh chị trong việc sử dụng trang Website.

Sự sửa đổi những điều khoản:

      Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản này mà không cần thông báo với Qúy Anh chị mọi lúc. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực mỗi khi các điều khoản chỉnh sửa đã được đăng trên trang Website.

Luật áp dụng các điều khoản dịch vụ:

      Các Điều khoản này bị chi phối và sẽ được hiểu theo qui định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chịu sự xét xử của Tòa án Việt Nam.

Lời kết: 

Đội ngũ Đại Tín Auto xin chân thành cảm ơn Qúy Anh chị em và các bạn đã mua ủng hộ những sản phẩm đồ chơi, nội thất ô tô của chúng tôi.

Trân trọng!

Đại Tín Auto | Hiện thực hóa đam mê!